592/2018

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (508/2014) nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2012 tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus on voimassa 1 päivästä elokuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 20 päivänä toukokuuta 2014 ja tasavallan presidentti 27 päivänä kesäkuuta 2014. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 10 päivänä heinäkuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (508/2014) tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2018.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2018.

Sopimusteksti liitteineen on kokonaisuudessaan saatavilla Euroopan unionin virallisesta lehdestä EUVL L 204, 31.7.2012, s. 20–130 osoitteesta http://eurlex.europa.eu. Ulkoministeriö antaa tarvittaessa sopimuksesta tietoja suomeksi ja ruotsiksi

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2018

Ulkoministeri
Timo Soini

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.