506/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (316/2012) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 795/2015, seuraavasti:

1 §

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 3 220 euroa ja toimiluvan muutoksesta 2 455 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 2 635 euroa ja erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä 690 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Juho-Antti Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.