501/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista siltä osin kuin kansainvälisessä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa vuoden 1978 yleissopimuksessa (SopS 22/1984) sitä edellytetään. Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii myös liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 11 luvussa tarkoitetusta merenkulun koulutuksen järjestäjien ja koulutuksen hyväksymisestä Ahvenanmaalla.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista annettu tasavallan presidentin asetus (802/2005).

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.