500/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Lainsäädännön noudattamisen valvonta Ahvenanmaalla

Tällä asetuksella siirretään Poliisihallitukselta Ålands lotteriinspektion-nimiselle viranomaiselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 7 luvun mukainen toimivalta valvoa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettua rahapeliyhteisöä sekä elinkeinonharjoittajaa ja yhteisöä, joka välittää osallistumismaksuja ja -ilmoituksia edellä tarkoitetun rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin.

Tällä asetuksella myös siirretään aluehallintovirastolta Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun mukainen toimivalta valvoa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettua kiinteistönvälitysliikettä ja vuokrahuoneiston välitysliikettä.

2 §
Yhteistyö Ahvenanmaan maakunnan viranomaisten ja valtakunnan viranomaisten välillä

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Ålands Lotteriinspektion-niminen viranomainen tekevät yhteistyötä valtakunnan viranomaisten kanssa sen mukaisesti kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 3 §:ssä säädetään.

3 §
Hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskeva menettely

Tällä asetuksella siirretään Poliisihallitukselta ja aluehallintovirastolta Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun mukaiset tehtävät, jotka koskevat rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraamusmaksun määräämistä Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetuille rahapeliyhteisöille, kiinteistönvälitysliikkeille ja vuokrahuoneiston välitysliikkeille.

4 §
Kustannusten jako

Niiden hallintotehtävien kustannuksista, jotka tällä asetuksella siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Ålands Lotteriinspektion-nimiselle viranomaiselle, vastaa valtakunta. Kustannuksista vastaamisesta sopivat sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.