473/2018

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen (502/2004) 4 §:n 1 ja 3 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Kuulutus konkurssin alkamisesta

Jos konkurssin alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty, sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä;

3) velallisen nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

4) velallisen aikaisempi nimi ja kotipaikka, jos nimi tai kotipaikka on muuttunut kahden konkurssin alkamista edeltäneen vuoden aikana;

5) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoitajien kesken.


3 §
Kuulutus konkurssivalvonnasta

Jos konkurssivalvonnasta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) velallisesta 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) valvontapäivä;

4) jakoluetteloehdotuksen määräpäivä;

5) valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.