461/2018

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1137/2001) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Pääjohtajan ja johtajien kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan ja muiden johtajien kielitaitovaatimuksista on voimassa, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Marko Leimio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.