450/2018

Helsingissä 13 kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen (55/1993) 3 a, 4 ja 9 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a ja 9 § asetuksessa 249/2007 ja 4 § osaksi asetuksissa 961/1994 ja 249/2007, seuraavasti:

3 a §
Ilmoitukset hakemuksen johdosta

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneeraushakemuksesta sille tuomioistuimelle, jossa hakemuksen vireille tullessa on vireillä hakemus velallisen konkurssiin asettamisesta.

4 §
Kuulutus menettelyn alkamisesta

Jos saneerausmenettelyn alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi ja aikaisemmat toiminimet, velallisen kotipaikka ja osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) saneeraushakemuksen vireilletulon päivämäärä sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut seikat;

3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja osoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot.

9 §
Väliaikaisesta kiellosta ilmoittaminen

Mitä 5, 5 a ja 6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä ilmoittamisesta ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä 7 §:ssä ilmoitusten antamisesta selvittäjän tehtäväksi, sovelletaan myös yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen kieltoon ja väliaikaiseen selvittäjään.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 13 kesäkuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.