362/2018

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 13 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 188/2017, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Valtiolle palautuneiden siirrettävien käyttöoikeuksien jakaminen

Valtiolle palautuneiden siirrettävien käyttöoikeuksien jakamisesta säädetään täytäntöönpanolain 28 §:ssä. Hakemukset valtiolle palautuneista siirrettävistä käyttöoikeuksista on jätettävä maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon ja niiden tulee sisältää 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

13 §
Pienimuotoinen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus

Kaupallinen kalastaja saa kalastaa rysällä enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa 6 §:ssä tarkoitetuista silakan erillisistä kalastuskiintiöistä. Kaupallisen kalastajan silakan rysäkalastuksen toimijakohtaisen kalastuskiintiön täytyttyä kirjataan edellä tarkoitetut silakkasaaliit silakan erillisiin kalastuskiintiöihin.

Kaupallinen kalastaja saa kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisella kalastusaluksella kalastaa troolilla enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa ja 10 tonnia kilohailia vuodessa 6 §:ssä tarkoitetuista silakan ja kilohailin erillisistä kalastuskiintiöistä. Kaupallisen kalastajan silakan tai kilohailin troolikalastuksen toimijakohtaisen kalastuskiintiön täytyttyä kirjataan edellä tarkoitetut silakkasaaliit silakan erillisiin kalastuskiintiöihin ja kilohailisaaliit kilohailin erilliseen kalastuskiintiöön.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.