295/2018

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vahinkovakuutusluokkiin kuuluvia vakuutuksia tarjoavat vakuutusedustajat

Vakuutusedustajan, joka harjoittaa vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 2–9 §:ssä tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan kuuluvan vakuutuksen tarjoamista, on osoitettava täyttävänsä seuraavat ammattipätevyysvaatimukset:

1) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutuksista, kuten tarjottujen vakuutusten ehdoista ja kyseisten vakuutusten kattamista liitännäisriskeistä;

2) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutusten tarjoamista koskevasta lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuoja- sekä vero-, sosiaali- ja työlainsäädännöstä;

3) tarvittavat vähimmäistiedot korvausvaatimusten käsittelystä;

4) tarvittavat vähimmäistiedot valitusten käsittelystä;

5) tarvittavat vähimmäistiedot asiakkaiden vakuutustarpeiden arvioimisesta;

6) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutusmarkkinoista;

7) tarvittavat vähimmäistiedot liiketoiminnan eettisistä normeista;

8) tarvittava vähimmäistasoinen finanssialan pätevyys.

2 §
Henkivakuutusluokkiin kuuluvia vakuutuksia tarjoavat vakuutusedustajat

Vakuutusedustajan, joka harjoittaa vakuutusluokista annetun lain 13–20 §:ssä tarkoitettuun henkivakuutusluokkaan kuuluvan vakuutuksen tarjoamista, on osoitettava täyttävänsä seuraavat ammattipätevyysvaatimukset:

1) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutuksista, kuten tarjottujen vakuutusten ehdoista, taatuista etuuksista sekä liitännäisriskeistä;

2) tiedot vakuutusten tarjoamista koskevasta lainsäädännöstä, kuten vakuutussopimus-, kuluttajansuoja- ja tietosuojalainsäädännöstä, rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä sekä vero-, sosiaali- ja työlainsäädännöstä;

3) tarvittavat vähimmäistiedot Suomen eläkejärjestelmän rakenteesta ja sen takaamista etuuksista;

4) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutusmarkkinoista ja muiden asiaan liittyvien finanssipalvelujen markkinoista;

5) tarvittavat vähimmäistiedot valitusten käsittelystä;

6) tarvittavat vähimmäistiedot asiakkaiden vakuutustarpeiden arvioimisesta;

7) eturistiriitojen hallinta;

8) tarvittavat vähimmäistiedot liiketoiminnan eettisistä normeista;

9) tarvittava vähimmäistasoinen finanssialan pätevyys.

3 §
Sijoitusvakuutuksia tarjoavat vakuutusedustajat

Vakuutusedustajan, joka harjoittaa sijoitusvakuutuksen tarjoamista, on osoitettava täyttävänsä seuraavat ammattipätevyysvaatimukset:

1) tarvittavat vähimmäistiedot sijoitusvakuutuksista, kuten tarjottujen sijoitusvakuutusten ehdoista ja nettovakuutusmaksuista sekä taatuista ja takaamattomista etuuksista;

2) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutusten tarjoamista koskevasta lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuoja- ja verolainsäädännöstä;

3) tarvittavat vähimmäistiedot eri sijoitusvaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista vakuutuksenottajan kannalta;

4) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutuksenottajalle koituvista taloudellisista riskeistä;

5) tarvittavat vähimmäistiedot muista henkivakuutuksista kuin sijoitusvakuutuksista sekä muista säästötuotteista;

6) tarvittavat vähimmäistiedot eläkejärjestelmän rakenteesta ja sen takaamista etuuksista;

7) tarvittavat vähimmäistiedot vakuutusmarkkinoista ja säästötuotteiden markkinoista;

8) tarvittavat vähimmäistiedot valitusten käsittelystä;

9) tarvittavat vähimmäistiedot asiakkaiden vakuutustarpeiden arvioimisesta;

10) eturistiriitojen hallinta;

11) tarvittavat vähimmäistiedot liiketoiminnan eettisistä normeista;

12) tarvittava vähimmäistasoinen finanssialan pätevyys.

4 §
Soveltaminen muihin vakuutusten tarjoamista harjoittaviin tai siitä vastaaviin henkilöihin

Mitä tässä asetuksessa säädetään vakuutusedustajasta, sovelletaan myös muihin vakuutuksentarjoajiin ja vakuutuksen tarjoamiseen osallistuviin henkilöihin sekä vakuutuksen tarjoamisesta vastaaviin henkilöihin.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97 (32016L0097), EUVL N:o L 26, 2.2.2016, s. 19
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/411 (32018L0411), EUVL N:o L 76, 19.3.2018, s. 28

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Juha Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.