280/2018

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen (979/2009) 1 ja 4 § seuraavasti:

1 §
Tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemiassa on seuraavat tieteelliset toimikunnat:

1) biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta;

2) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta;

3) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.

4 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Pääjohtajan nimittämisestä säädetään Suomen Akatemiasta annetussa laissa (922/2009). Pääjohtajan virkaan nimitetty, joka on ennestään muutoin kuin määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitetty valtion virkaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on pääjohtajan virassa. Pääjohtajalla ja tutkimuksesta vastaavalla ylijohtajalla on professorin arvonimi.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Opetusneuvos
Eeva Kaunismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.