278/2018

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Vanhan luonnonmetsän ja siihen liittyvien ekologisten kokonaisuuksien ja kasvien ja eläinten säilyttämiseksi osana luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä luonnon- ja ympäristötutkimusta ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukainen Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualue.

2 §
Sijainti ja rajat

Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 302 hehtaaria valtion omistamia alueita Perhon kunnassa. Alueen rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Rauhoitussäännökset

Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueeseen sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueella on sallittua rakentaa 400 kV voimajohto nykyisten kahden 400 kV voimajohdon välittömään yhteyteen. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna suojelualueen perustamistarkoitusta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen (1115/1993) 2 §:n 1 momentin 78 kohta.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Johanna Korpi

Liite: VNa Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.