277/2018

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä valtion omistamille alueilla perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (933/1981) 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 600/1983, 802/1985 ja 531/2012, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, saadaan Perhon kunnassa sijaitsevan Hangasnevan – Säästöpiirinnevan soidensuojelualueelle rakentaa uusi 400 kV voimajohto nykyisten kahden 400 kV voimajohdon välittömään yhteyteen. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna soidensuojelualueen luontaista vesitaloutta, kasvillisuutta ja linnustoa.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.