262/2018

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan verotusmenettelystä annetun asetuksen (763/1998) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1407/2015, seuraavasti:

6 §
Verotustietojen ilmoittaminen kunnalle ja seurakunnalle

Verohallinnon on ilmoitettava kunnalle arvio maksettavasta kunnallisverosta ja seurakunnalle arvio maksettavasta kirkollisverosta sekä arvio kunnalle maksettavasta yhteisöverosta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden syyskuun 16 päivään mennessä. Veronsaajakohtaiset tiedot ilmoitetaan sen jälkeen, kun verovelvollisten verotus verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 49 §:n 5 momentin mukaan on viimeistään päättynyt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavan verotuksen tietoihin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.