226/2018

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen (162/2016) 4 § seuraavasti:

4 §
Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hyväksyy neuvoston kokouksen asialistan. Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Neuvostossa käsiteltävät asiat valmistellaan valtioneuvoston kansliassa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen Akatemiassa ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa. Työskentelyn yhteensovittamista varten on valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Akatemian ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Valmisteluryhmä vastaa kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.