187/2018

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 13 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1191/2014:

1 §

Kalastusvakuutuslaitoksen on haettava kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 13 §:ssä tarkoitettua korvausta viimeistään vakuutustuen maksamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Ennen vuotta 2018 maksetuista vakuutustuista korvausta on haettava viimeistään vuoden 2019 aikana. Hakemus osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

2 §

Hakemuksesta on käytävä ilmi tuen saajien henkilötunnukset tai yritys- ja yhteisötunnukset sekä osoitetiedot. Hakemukseen on liitettävä vakuutuskorvausten ja vakuutustukien maksamista koskevat päätökset, selvitykset tuen saajien tukikelpoisuudesta sekä tositteet tuen maksamisesta tuen saajille. Haettaessa ennakkoa tositteet tuen maksamisesta on toimitettava viipymättä tuen maksamisen jälkeen.

Vakuutuskorvaushakemusten käsittelyn sekä korvausten maksamisen yhteydessä saadut ja tehdyt selvitykset tulee toimittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemuksen liitteinä, jos vakuutustuen maksamisen edellytykset eivät ilmene kalastusvakuutuslaitoksen antamista vakuutuskorvausten ja vakuutustukien maksamista koskevista päätöksistä. Edellä tarkoitetut selvitykset tulee aina liittää hakemukseen, jos vahingon määrä yhdessä vakuutustapahtumassa ylittää 50 000 euroa.

3 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa lomakkeet, joita kalastusvakuutuslaitokset käyttävät hakiessaan vakuutuskorvausta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettu valtioneuvoston asetus (704/2013).

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.