152/2018

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) liitteen kohta 1.2 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Jaska Siikavirta

Liite

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet

1.2 Alkoholilain (1102/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät maksut

1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 650
2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, josa) luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa,b) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa taic) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa. Tällöin yhdestä anniskeluluvasta peritään kohdan 1 mukainen maksu ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu. 450
3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa, kun määräaikaisuuden kesto on enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa 450
4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 335
5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitusJos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta. 225
6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta 225
7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 450
8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella 95
9. Anniskelualueen muutoslupa 205
10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 95
11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 225
12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 95
13. Muu anniskelua koskeva lupa 225
14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 450
15. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, josa) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupab) luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaac) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa. Tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään kohdan 14 mukainen maksu ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu 225
16. Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 225
17. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanmuutosta koskeva päätös 95
18. Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 410
19. Luovutuspaikan hyväksyminen 410
20. Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen 410

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Alkoholilainsäädännön nojalla perityistä tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista tuloutetaan 26 prosenttia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.