143/2018

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2018

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti:

muutetaan sotilasajoneuvoista annettuun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 19 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1237/2015, sekä

lisätään 19 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1237/2015, uusi 4 momentti seuraavasti:

19 a §
Eräiden sotilasajoneuvojen pakokaasupäästöt

M1G-, N1G-, N2G- tai N3G-luokan sotilasajoneuvoon pakokaasupäästöjen tulee täyttää direktiivin 1999/96/EY mukaiset EURO III -tason tai direktiivin 98/69/EY mukaiset Euro 3 -tason vaatimukset sen mukaan, mitä direktiiviä autoon sovelletaan.

Pakokaasupäästörajoituksia ei sovelleta yksittäistapauksessa käytettynä maahantuotuun sotilasajoneuvoon, jos sen ensirekisteröinti on tapahtunut ensimmäisessä rekisteröintimaassa ennen direktiivin 1999/96/EY tai direktiivin 98/69/EY voimaantuloa ja poikkeaminen on perusteltua sotilasajoneuvon operatiivisen käyttötarkoituksen takia.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2018

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.