131/2018

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 11 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 594/2017, väliaikaisesti uusi 4 kohta sekä työjärjestykseen väliaikaisesti uusi 14 b §, seuraavasti:

11 §
Konserniohjausosaston yksiköt

Konserniohjausosastossa on seuraavat yksiköt:


4) kansainvälisten asioiden yksikkö.

14 b §
Kansainvälisten asioiden yksikkö

Kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa siitä, että Euroopan unionia koskevien asioiden sekä kansainvälisten asioiden hoito on ministeriössä laadukasta ja tuloksellista.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2020 saakka. Asetuksen 11 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja 14 b §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä elokuuta 2018.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.