129/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2010) 3 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentti asetuksessa 34/2016 ja 3 §:n 3 momentti asetuksessa 814/2014, seuraavasti:

3 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnassa on pysyvä asiantuntija.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusti kokeneita seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia ja erilaisia seura- ja harrastuseläinten pito- ja käyttömuotoja tuntevia henkilöitä. Muiden jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa seura- ja harrastuseläimiin ja niiden hyvinvointiin sekä erilaisiin seura- ja harrastuseläimillä harjoitettaviin toimintoihin liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä yhden tulee edustaa koiratoimintaa, yhden kissatoimintaa, yhden hevostoimintaa, yhden eksoottisten eläinten harrastustoimintaa, yhden seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvää etiikkaa, yhden Elintarviketurvallisuusvirastoa, yhden käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevää viranomaista, yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, yhden käytännön eläinlääkintätyötä, yhden seura- ja harrastuseläinkauppiaita ja yhden kuluttajia. Maa- ja metsätalousministeriön edustaja toimii neuvottelukunnassa pysyvänä asiantuntijana.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.