93/2018

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I liitteen II lisäykseen Lontoossa 28 päivänä lokakuuta 2016 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.276(70), II liitteen I lisäykseen Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 2016 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.270(69) sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 2016 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.272(69) hyväksytyt muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 2 päivänä marraskuuta 2017.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusvi-raston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Laura Sarlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.