69/2018

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) liitteet 1 ja 2, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1051/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2018.

Asetusta sovelletaan vuoden 2017 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2017 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liitteet 1-2: STM:a merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.