3/2018

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 7/2011,

muutetaan 1 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 398/2005, sekä

lisätään 1 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 398/2005, uusi 6 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, joita käytetään:


5) moottorikelkassa tai muussa maastokäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa;

6) liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1628 soveltamisalaan kuuluvassa työkoneessa, ottaen huomioon, mitä asetuksen liitteessä III säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, (32016R1628); EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.