1155/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (885/2002) 1 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä 3 momentti on asetuksessa 67/2003, seuraavasti:

1 §

Valtion varoista suoritettavan äitiysavustuksen suuruus on 170 euroa kutakin syntynyttä lasta kohden.


Äitiysavustuksen suuruus lapsiluvun mukaan, euroa

1. lapsi 1 x 170

2. lapsi 2 x 170

3. lapsi 3 x 170

4. lapsi 4 x 170

5. lapsi 5 x 170

6. lapsi 6 x 170Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on tämän asetuksen tultua voimaan mutta ennen 1 päivää kesäkuuta 2018, maksetaan äitiysavustus tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Jos adoptiolaissa (22/2012) tarkoitettu adoptioneuvonnan antaja tai kansainvälisen adoptiopalvelun antaja on ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen adoptiolaissa tarkoitetulla tavalla sijoitettavaksi adoptionhakijan luokse, maksetaan äitiysavustus niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa, kun nimeäminen tapahtui.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.