1154/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2017) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;

2) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;

3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;

4) Säteilyturvakeskus;

5) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta;

6) työterveyslaitos;

7) työsuojeluhallinto;

8) Alko Oy;

9) työsuojelurahasto;

10) Koulutusrahasto;

11) työttömyysvakuutusrahasto;

12) työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta;

13) Lääkkeiden hintalautakunta;

14) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus;

15) terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto;

16) STUK International Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriössä on seuraavat osastot:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto;

2) sosiaaliturva- ja vakuutusosasto;

3) hyvinvointi- ja palveluosasto;

4) työ- ja tasa-arvo-osasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisyksiköinä johdon tuki -yksikkö, hallintoyksikkö, viestintäyksikkö ja kansainvälisten asioiden yksikkö.

Osastojen ja erillisyksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osastot voivat jakautua yksiköihin ja tulosryhmiin ja erillisyksiköt voivat jakautua tulosryhmiin. Osaston ja erillisyksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai erillisyksikön päällikkö vahvistaa.

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallintoylijohtaja
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.