1043/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (688/2015) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Juho-Antti Jantunen

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 2 045 €
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 22 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 1 220 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
Lukiolaki (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 29 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 155 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Päätös näyttelyesineen takavarikoinnin kieltämisestä 110 €
L eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011) 2 §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 475 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 605 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 475 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
8) Kokeilulupa 1 220 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 20 §
9) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 425 €
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
10) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 255 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
11) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 255 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
12) Lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen 280 €
L viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §
13) Lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen, kun kysymys on opinnäytetyöstä 95 €
L viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.