993/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Laki sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäasioiden rahastoista annetun lain (903/2014) 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 21 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Kansallinen ohjelma

Ohjelman muuttamisessa noudatetaan, mitä ohjelman valmistelusta säädetään. Sisäministeriö hyväksyy kuitenkin ehdotuksen ohjelman muuttamisesta kuultuaan 8 §:ssä tarkoitettua seurantakomiteaa, kun kyse on Euroopan komission erityis- ja kansallisille tavoitteille suoraan kohdentaman lisärahoituksen lisäämisestä, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoasetuksen 17 ja 18 artikloissa tarkoitettujen täydentävien määrien ja niiden perusteena olevien henkilöiden lukumäärien lisäämisestä tai merkitykseltään vähäisestä muutoksesta.

4 §
Kansallinen toimeenpano-ohjelma

Toimeenpano-ohjelman muuttamisessa noudatetaan, mitä sen valmistelusta ja hyväksymisestä säädetään. Merkitykseltään vähäisestä muutoksesta tai Euroopan komission Suomelle kohdentaman lisärahoituksen edellyttämästä teknisestä muutoksesta päättää kuitenkin sisäministeriö kuultuaan 8 §:ssä tarkoitettua seurantakomiteaa.


18 §
Tuen käyttö ja kirjanpito

Tuen käyttämisestä tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä urakalla teettämiseen sovelletaan, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Tuen saajan on esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta mainitussa laissa edellytetyllä tavalla.


21 §
Maksettavan tuen määrä

Edellä 1 momentista poiketen kertakorvauksena myönnettynä tukena maksetaan tukipäätökseen merkitty tuen enimmäiseuromäärä tai määrä, joka saadaan vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista muu julkinen tai yksityinen rahoitus ja tuotto, jos se on tukipäätökseen merkittyä tuen enimmäiseuromäärää pienempi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 173/2017
HaVM 25/2017
EV 158/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.