956/2017

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2017

Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (163/2002) 1 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 1111/2009 seuraavasti:

1 §
Turvakaapin vaatimustenmukaisuus

Ampuma-aselain 106 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulta turvakaapilta vaaditaan, että sen on osoitettu täyttävän standardin EN 14450 vähintään tason S1 tai standardin EN 1143-1 vähintään tason 0 vaatimukset taikka turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vähintään vastaavat vaatimukset.

3 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Poliisihallitus voi antaa lausunnon siitä, vastaako muu turvakaappi turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vähintään standardin EN 14450 tason S1 tai standardin EN 1143-1 tason 0 vaatimuksia. Poliisihallitus voi vaatia lausunnon pyytäjää esittämään turvakaapin vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valmistettuun ampuma-aselain 106 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun turvakaappiin sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöjohtaja
Katriina Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.