840/2017

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa varhaiskasvatuslain (36/1973) 13 §:n, sellaisena kuin se on laissa 909/2012 sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 16 §:n nojalla seuraavaa:

1. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi
2 2 102
3 2 713
4 3 080
5 3 447
6 3 813

2. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

3. Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2018 lähtien enintään 289 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 27 euroa.

4. Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa kuukaudessa.

5. Tässä ilmoituksessa mainitut euromäärät otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 115/2017 vp esitetyt tulorajat, maksuprosentit sekä sisaruksilta perittävät maksut.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.