837/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 1 §:n 1 momentin 2 kohdan suomenkielinen sanamuoto, sellaisena kuin se on laissa 305/2010, sekä

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 88/2012, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston organisaatio

Valtioneuvostossa on seuraavat ministeriöt:


2) ulkoministeriö;


13 §
Nimitysvalta

Valtioneuvoston asetuksella säädetään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta toimivallasta silloin, kun vastaavaan virkaan nimittäminen on säädetty valtioneuvoston ratkaistavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Mitä muualla säädetään ulkoasiainministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan ulkoministeriötä.

HE 131/2017
HaVM 21/2017
EV 123/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Pääministeri
Juha Sipilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.