791/2017

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 655/2015:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2018 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2018 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2018 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2015 ja 2016 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2018 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.