790/2017

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2017 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 29,16 %
Kunnallisveron osuus 62,17 %
Kirkollisveron osuus 2,98 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 1,29 %
– päivärahamaksun osuus 4,40 %
3 §

Verovuodelta 2017 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2016 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2017 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2017 ja 1 päivän tammikuuta 2016 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2017 ja 1 päivän tammikuuta 2016 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi     Euroa
2017 Joulukuu 2 180 428 864
2018 Tammikuu 2 365 888 820

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi     Euroa
2017 Joulukuu 68 280 000
2018 Tammikuu 75 070 000
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2017 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2017 helmikuusta vuoden 2017 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 9 päivänä helmikuuta 2017 annettu valtiovarainministeriön asetus (92/2017).

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.