702/2017

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 23 §, sellaisina kuin se on asetuksessa 568/2010, ja

muutetaan 20 ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 20 § asetuksessa 568/2010, seuraavasti:

20 §
Ennakon eräpäivä

Verovuoden aikana kannettavan ennakon eräpäivä on kantokuukauden 23 päivä.

Verovuoden päättymisen jälkeen kannettavan ennakon eräpäivä on kolmen viikon kuluttua ennakon määräämisestä. Verovuoden päättymisen jälkeen kannettavalle ennakolle voidaan määrätä aikaisempi eräpäivä, jos verovelvollinen sitä vaatii. Eräpäivä voi kuitenkin olla aikaisintaan se päivä, jolloin ennakko määrätään. Jos verovuoden päättymisen jälkeen kannettava ennakko määrätään ennen verovuoden päättymistä, ennakon eräpäivä on aikaisintaan verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden 1 päivä.

Jos ennakon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

21 §
Verovelvollisen selvitysvelvollisuus

Jos verovelvollinen vaatii ennakon määräämistä, muuttamista tai poistamista, hänen on esitettävä vaatimuksensa tueksi selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tämän asetuksen 20 §:ää sovelletaan yhteisöltä ja yhteisetuudelta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muulta verovelvolliselta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään 1 päivänä marraskuuta 2018 tai sen jälkeen. Muulle verovelvolliselle kuin yhteisölle ja yhteisetuudelle ennen 1 päivää marraskuuta 2018 määrättävään ennakkoon sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.