686/2017

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (442/2017) 3 ja 5 § seuraavasti:

3 §
Avustuksen yleiset ehdot

Avustus maksetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa on osoitettu tarkoitusta varten myöntämisvaltuus tai määräraha.

Avustus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena kyseisessä asetuksessa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Avustusta ei myönnetä, jos avustuksen kohteena oleva hanke on aloitettu ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Hankkeen on oltava toteutettu kokonaisuudessaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2018.

5 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2018 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella maatilan talouskeskus on. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, avustusta on haettava siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella tarha sijaitsee.

Avustushakemukseen on liitettävä aidan toteuttamissuunnitelma, josta ilmenee aidan pituus ja sen tekniset ominaisuudet.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jarno Virta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.