684/2017

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 57 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 57 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 189/2016, seuraavasti:

57 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu valtioneuvoston nimittämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Osastopäällikön sijaisena talous- ja henkilöstöasioissa sisältäen kaikki työnantaja-asiat toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa osastopäällikön sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Viestintäjohtajan sijaisena talous- ja henkilöstöasioissa sisältäen kaikki työnantaja-asiat toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa viestintäjohtajan sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Osastojen yksiköiden johtajien sijaiset talous- ja henkilöstöasioissa sisältäen kaikki työnantaja-asiat määrää osastopäällikkö ministeriön esimiestehtävissä toimivista virkamiehistä. Muissa asioissa yksikön johtajan sijaisena voi toimia muu osastopäällikön määräämä virkamies. Hallintoyksikössä hallintojohtajan sijaisena työnantaja-asioissa voi kuitenkin toimia muukin kuin esimiestehtävässä toimiva hallintoyksikön työnantajavirkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.