678/2017

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, milloin taloudellista toimintaa on pidettävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla vähäisenä.

2 §
Vähäinen taloudellinen toiminta

Taloudellista toimintaa on pidettävä vähäisenä, jos asiakkaan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus yhteensä on alle 1 000 euroa.

Liiketoiminnan harjoittajan on itse arvioitava etukäteen, ylittääkö hänen toimintansa 1 momentissa tarkoitetun vähäisen taloudellisen toiminnan rajan. Vähäistä taloudellista toimintaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko asiakassuhde pysyvä tai satunnainen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (32015L0849); EUVL L141, 5.6.2015, s. 73

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Armi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.