655/2017

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2017

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 21 ja 33 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 513/2014, seuraavasti:

21 §
Kehityspoliittisen osaston organisaatio

Kehityspoliittisella osastolla on seuraavat yksiköt:

1) kehityspolitiikan yksikkö;

2) toimialapolitiikan yksikkö;

3) kansalaisyhteiskuntayksikkö;

4) kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikkö;

5) humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö;

6) kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö; ja

7) kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö.

33 §
Kehityspoliittisen osaston tehtävät

Kehityspoliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen kansainvälinen kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö ja kehitysrahoitus sekä kestävän kehityksen (Agenda 2030) ja ilmastopolitiikan koordinointi ulkoasiainhallinnossa;

2) kehitysyhteistyötä koskeva kokonaissuunnittelu ja seuranta, toiminta- ja taloussuunnittelu, talousarvion valmistelu, taloushallinto sekä tilastointi ja raportointi;

3) kehitysyhteistyön laadun valvonta, kehittäminen ja neuvonta, kehitystutkimus sekä korkeakouluyhteistyö;

4) kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö EU:ssa ja OECD:ssä;

5) kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kehitysyhteistyö, tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin;

6) Finnfund, Julkisen sektorin investointituki (PIF), korkotukipolitiikka ja liikekumppanuusohjelma ja eräät muut yksityissektoriyhteistyön instrumentit;

7) YK:n kehityskysymykset, YK:n operatiiviset kehitysohjelmat ja -rahastot;

8) kauppa ja kehitys -asioiden kehityspoliittiset ulottuvuudet sekä kauppaa tukeva kehitysyhteistyö;

9) kehitysrahoituslaitokset, finanssisijoitukset, kehitysmaiden velkakysymykset ja innovatiiviset rahoitusmekanismit;

10) kestävä kehitys ja kansainvälinen ympäristöpolitiikka sekä niihin liittyvä rahoitus;

11) humanitaarinen apu sekä humanitaarisen avun globaali- ja EU-politiikkakysymykset;

12) apulaisasiantuntijatoiminnan suunnittelu ja ohjaus; sekä

13) kehityspolitiikan ja -yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä oikeudellinen neuvonta, osaston tehtäviin liittyvä säädösvalmistelu sekä kehitysyhteistyöhankintojen kategoriasuunnitelman toimeenpanon koordinointi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2017

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.