651/2017

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 216/2016, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat osastot: alueet ja kasvupalvelut, työllisyys ja toimivat markkinat, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä energia. Ministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä.

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Kari Klemm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.