639/2017

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1364/2016) liitteenä oleva maksutaulukko liitteen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta asetusta sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Upi Talsi

Liite

I TULLITOIMENPITEET
1. Kaupalliseen tarkoitukseen tuotavan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
1.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 22 euroa
1.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä 27 euroa
2. Muut tullitoimenpiteet
2.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai Tullin hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 102 euroa/tunti
2.2. Tullitoimipaikan asiakirjamuodossa antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 9 euroa
2.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 102 euroa/tunti
2.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä Tullin kulkuneuvon käyttö, lähimmästä Tullin toimipisteestä mitattuna, jos matka tästä toimipisteestä yhteen suuntaan on yli 10 kilometriä 1,1 euroa/km
2.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin Tullista johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 102 euroa/tunti
2.6. Tullin asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 102 euroa/tunti
2.7. Lemmikkieläimen säilytys ja hoito 50 euroa / alkava vuorokausi
3. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimusten-mukaisuuden ja terveyden valvonta
3.1. Vaatimustenmukaisuustarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille:
3.1.1. ensimmäisestä tavaraerästä 147 euroa/tavaraerä
3.1.2. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 100 euroa/tavaraerä
3.2. Terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
3.2.1. ensimmäisestä tavaraerästä 147 euroa/tavaraerä
3.2.2. ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 70 euroa/tavaraerä
3.2.3. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 48 euroa/tavaraerä
3.2.4. seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 30 euroa/tavaraerä
3.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
3.3.1. ensimmäisestä tavaraerästä 147 euroa/tavaraerä
3.3.2. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 100 euroa/tavaraerä
3.4. Tarkempi tarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille, kun tarkastuksessa on havaittu puutteita 245 euroa/tavaraerä
alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 123 euroa/tavaraerä
3.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä unionista että muualta tuotaville kasviksille 123 euroa/tavaraerä
alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 60 euroa/tavaraerä
3.6. Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus 2 euroa/todistus
II TULLIN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 500 euroa/tavara
1.1.2. Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2. Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa
2. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat luvat ja päätökset
2.1. Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamislupa 480 euroa
2.2. Edellä kohdassa 2.1. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 155 euroa
2.3. Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa 400 euroa
2.4. Edellä kohdassa 2.3. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös 180 euroa
2.5. Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös 130 euroa
3. Muut luvat ja päätökset
3.1. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 42 euroa
3.2. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 52 euroa
3.3. Päätös banaanien vapauttamisesta tuontitarkastuksista 300 euroa
3.4. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 77 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
3.5. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 38 euroa
3.6. Moottoriajoneuvoverosta vapautus 44 euroa
3.7. Väylämaksun vapautustodistus 30 euroa
4. Viisumit
4.1. Viisumi 60 euroa
4.2. Lentokentän kauttakulkuviisumi 60 euroa
4.3. Viisumi 6–11-vuotiaalle lapselle 35 euroa
4.4. Alennettu viisumimaksu 35 euroa
4.5. Erillinen viisumilomake 12 euroa
III TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Laboratoriotutkimukset Tullin aloitteesta hinnaltaan korkeimman tehdyn tutkimuksen mukaisesti, koskien elintarvikelain (23/2006), kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), luonnonmukaisen tuotannon valvontalain (294/2015) sekä maataloustuotteiden markkinajärjestelylain (999/2012) mukaista valvontaa
1.1. Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat 1–3 näytettä 440 euroa
– kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 532 euroa
– kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/tavaraerä
1.2. Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat 1–3 näytettä 360 euroa
– kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 440 euroa
– kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/tavaraerä
1.3. Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
– kun tutkittavia näytteitä on 1 310 euroa
– kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 417 euroa
– luomurehut 482 euroa
– kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/tavaraerä
1.4. Maataloustuotteiden markkinajärjestelylain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
– kun tutkittavia näytteitä on 1 654 euroa
– kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 1 030 euroa
– kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/tavaraerä
IV MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. ensimmäinen sivu 10 euroa/sivu
1.1.2. seuraavat sivut 1,00 euro/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. ensimmäinen sivu 10,50 euroa/sivu
1.2.2. seuraavat sivut 1,50 euroa/sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 27,50 euroa/ todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. Kirjelähetys 4,5 euroa +postimaksu
1.4.2. Pakettilähetys 7 euroa +postimaksu
1.4.3. Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 7 euroa +postimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.