602/2017

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tullilain (304/2016) 27 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Voimankäyttö- ja suojavälineet

Henkilöön kohdistuvia voimakeinoja tullilain (304/2016) 22 §:n 1 momentin mukaisesti käytettäessä tullimies saa käyttää vain tämän pykälän 2 momentissa mainittuja voimankäyttövälineitä, jotka Tulli on hyväksynyt ja joiden käyttöön tullimies on saanut koulutuksen.

Tullin voimankäyttövälineet ovat:

1) henkilökohtaisena virka-aseena käytettävät lippaallisella tai itselataavalla kertatulella toimivat pistoolit niihin soveltuvine patruunoineen;

2) ominaisuuksiltaan ja asianmukaisesti käytettyinä vaikutuksiltaan ampuma-asetta lievemmät voimankäyttövälineet.

2 §
Oikeus kantaa ja käyttää voimankäyttövälineitä

Tullimiehellä on oikeus kantaa ja käyttää voimankäyttövälinettä vain, jos hän on saanut kyseisen voimankäyttövälineen käyttöön koulutuksen, osallistunut valtiovarainministeriön asetuksella tarkemmin säädettävään koulutukseen ja harjoitteluun sekä suorittanut voimankäyttövälineen tasokokeen, jolla hän on osoittanut, että hänellä on Tullin määrittelemät tiedot ja taidot käyttää kyseistä välinettä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Jaana Vehmaskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.