593/2017

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merilain muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (248/2017) 2 §:n, merilain muuttamisesta annetun lain (249/2017) voimaantulosäännöksen sekä valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain (250/2017) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen Lontoossa 1 päivänä marraskuuta 2002 tehty pöytäkirja tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti 5 päivänä toukokuuta 2017. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 5 päivänä kesäkuuta 2017.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 5 päivänä syyskuuta 2017:

1) matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (248/2017);

2) merilain muuttamisesta annettu laki (249/2017);

3) valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annettu laki (250/2017).

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 70/2017)

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.