560/2017

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1463/2016) 1–3 § seuraavasti:

1 §
Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii:

1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n nojalla annetusta päätöksestä 115 euroa;

2) metsästyslain 26 §:n nojalla annetusta päätöksestä 90 euroa;

3) metsästyslain 35 §:n 5 momentin nojalla annetusta päätöksestä 33 euroa;

4) metsästyslain 40 §:n nojalla annetusta päätöksestä 100 euroa;

5) metsästyslain 42 §:n nojalla annetusta päätöksestä 140 euroa;

6) metsästyslain 52 §:n nojalla annetusta päätöksestä 110 euroa;

7) metsästyslain 41 §:n ja 41 a §:n 1 momentin tai 41 b §:n 1 ja 3 momentin tai 41 c §:n tai 41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa;

8) metsästyslain 41 §:n 3 momentin ja 49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 70 euroa;

9) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin ja 41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta päätöksestä 200 euroa;

10) metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 125 euroa.

Jos 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetussa eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupapäätöksessä tehdään samalla päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei peritä erillistä maksua.

2 §
Suomen riistakeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskuksen seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a §:n, 35 §:n 6 momentin, 41 b §:n 6 momentin ja 41 e §:n nojalla annetut päätökset;

2) metsästyslain 41 §:n 2 momentin nojalla annettu eläimen häiritsemistä koskeva päätös;

3) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästäjärekisteriin tehtävä merkintä;

4) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut nimittämiset;

5) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n nojalla annetut päätökset.

3 §
Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seuraavasti:

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta;

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta;

3) metsästyslain 21 a §:ssä tarkoitetusta ampumakoetodistuksesta 15 euroa;

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Ylitarkastaja
Janne Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.