521/2017

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (36/2017) 9 §:n 1 ja 4 momentti seuraavasti:

9 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2017 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.–31.8. senttiä/litra 1.9.–31.12. senttiä/litra
C1 7,1 8,3
C2 7,8 9,0
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 8,8 10,0
C3 alue P1 11,8 13,0
C3 alue P2 13,5 14,7
C3 alueet P3 ja P4 16,1 17,3
C4 alue P4 20,8 22,0
C4 alue P5 30,0 31,2

Pohjoista tukea voidaan myöntää maidon määrän perusteella yhteensä enintään 165,2 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeuttavan maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.