443/2017

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1053/2016) voimaantulosäännökseen uusi 7 momentti seuraavasti:


Edellä 3 momentissa tarkoitettujen määräysten johdosta keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavan viraston tai laitoksen virkasuhteeseen tehtävien mukana rajavartiolaitoksen palveluksesta siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan, mitä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa (577/2005) säädetään eroamisiästä, ja puolustusvoimien palveluksesta siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan, mitä puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) säädetään eroamisiästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017
VaVm 2/2017
EV 58/2017

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.