441/2017

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 15 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 238/2017, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 238/2017, väliaikaisesti uusi 4 momentti ja asetukseen siitä asetuksella 172/2016 kumotun 23 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 23 § seuraavasti:

9 §
Toimiala

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston tehtäviin eivät kuitenkaan kuulu 23 §:ssä säädetyt lukiouudistuksen tehtävät.

15 §
Toimiala

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) kulttuuriperintö;

4) yleinen kirjastotoimi;

5) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

6) tekijänoikeus;

7) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

8) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

9) taiteen perusopetus ja valtion talousarvion momenteille 29.10.20 ja 29.10.30 sisältyvien taiteen perusopetuksen määrärahojen ja niiden perusteiden valmistelu sekä taiteen perusopetuksen valtionosuuksiin ja valtionavustuksiin liittyvät asiat;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, digitaaliset aineistot ja palvelut, tietoperustan vahvistaminen, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin ja taiteen yleisistä edellytyksistä ja strategisesta kehittämisestä.

23 §
Lukiouudistuksen yksikkö

Lukiouudistuksen yksikön tehtävänä on kehittää lukiokoulutusta sekä uudistaa lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. Asetuksen 9 §:n 4 momentti ja 23 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.