407/2017

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin

Valtioneuvosto on kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin, 19 § 2 momentin 1 kohdan ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Sipoon kunnasta siirretään Vantaan kaupunkiin kiinteistö 753-431-1-27.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa kuntarakennelain 53 § 3 momentin nojalla hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.