404/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen (862/1998) 8 §:n 4 kohta,

muutetaan 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 3 momentti ja 9 §:n 1 ja 2  momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 813/2012 sekä 9 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 1155/2003, seuraavasti:

2 §

Rahaston korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on 10–18 jäsentä. Jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

Rahaston asioita hoitaa hallitus, jossa on 14 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että seitsemän jäsentä edustaa työnantajia ja seitsemän työntekijöitä. Työnantajien edustavuus määräytyy keskusjärjestön jäsentyönantajien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, hallintoneuvosto nimittää seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


3 §

Valtioneuvosto nimittää rahaston hallintoneuvoston jäsenet keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien edustavuus määräytyy keskusjärjestön jäsentyönantajien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella.


5 §

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä on läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuna.


Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos kysymys on vaalista ja äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla. Jos kysymys on esityksestä työttömyysvakuutusmaksuiksi ja äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja on kannattanut.


9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän jäsentä on kokouksessa läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuina.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut.

Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos kysymys on vaalista ja äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla. Jos kysymys on esityksestä työttömyysvakuutusmaksuiksi tai päätöksestä työttömyyskassojen jäsenmaksujen tasauksesta ja äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja on kannattanut.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.