402/2017

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla:

1 §
Tukikelpoiset tuotteet

Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) tarkoitettua koulujakelutukea voidaan maksaa maidon ja piimän, jäljempänä maitotuotteet, toimittamiseksi koulujen oppilaille. Maidon on oltava D-vitaminoitua ja maitotuotteet saavat sisältää rasvaa enintään 0,5 prosenttia. Maitotuotteet voivat olla laktoosittomia. Lisäksi tukea voidaan maksaa seuraavien tuoreiden tai pakastettujen hedelmien ja vihannesten toimittamiseen:

1) herne;

2) kurkku;

3) lanttu;

4) porkkana;

5) tomaatti;

6) herukat;

7) mansikka;

8) mustikka;

9) puolukka;

10) omena.

Tukikelpoisia tuotteita voidaan jakaa tavallisten kouluaterioiden yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 11 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2 §
Kohderyhmä

Koulujakelutukea myönnetään julkisessa tai viranomaisen hyväksymässä päiväkodissa tai esikoulussa olevien lasten sekä perusasteen oppilaitosta tai toisen asteen oppilaitosta käyvien oppilaiden kulutukseen tarkoitettujen tukikelpoisten maitotuotteiden hankintaan.

Koulujakelutukea myönnetään lisäksi perusasteen oppilaitosta käyvien oppilaiden kulutukseen tarkoitettujen tukikelpoisten hedelmien ja vihannesten hankintaan.

3 §
Koulujakelutuen määrä

Koulujakelutukea voidaan myöntää maitotuotteille enintään 2 500 000 euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään 1 549 047 euroa.

Tukea maitotuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 0,13 euroa litralta. Jos maitotuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 0,31 euroa litralta.

Tukea hedelmä- ja vihannestuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 65 prosenttia hankintahinnasta. Jos hedelmät ja vihannekset on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 75 prosenttia niiden hankintahinnasta.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää 1 momentissa säädetyt euromäärät, tuen määrää pienennetään maitotuotteiden tai hedelmien ja vihannesten enimmäismäärän ylitystä vastaavasti.

4 §
Koulujakelutuen määrän rajoitukset

Tukea voidaan myöntää enintään 0,25 litran maitotuotteita ja 150 gramman hedelmiä ja vihanneksia toimittamiseen oppilasta tai lasta ja yhtä koulu- tai toimintapäivää kohden:

Hedelmien ja vihannesten toimittamiseen tukea voidaan myöntää enintään 10 koulupäivää vastaavalle määrälle.

Tukea ei myönnetä arvonlisäveron eikä kuljetus- tai jakelukustannusten osuuteen hankintahinnasta. Tuotteen hankintahinta ei saa merkittävästi ylittää tuotteen keskimääräistä markkinahintaa.

5 §
Tukikausi

Koulujakelutukea voidaan myöntää:

1) 1 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana oppilaitoksille ja päiväkodeille toimitetuille maitotuotteille ja

2) 1 päivän elokuuta ja 30 päivän syyskuuta 2017 välisenä aikana oppilaitoksille toimitetuille hedelmille ja vihanneksille.

6 §
Tuen hakeminen

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa koko 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetun tukikauden. Hyväksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että jokainen tukihakemus kattaa yhden kuukauden ajanjakson.

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan tai hyväksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan on haettava hedelmien ja vihannesten toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa koko 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetun tukikauden.

Tukea haetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 3 kuukauden ajanjakson kuluessa.

7 §
Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteiden enimmäismäärä

Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin voidaan myöntää vuonna 2017 maitotuotteiden osalta enintään 100 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 50 000 euroa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annettu valtioneuvoston asetus (314/2013).

Oppilaitoksille ja päiväkodeille 31 päivään heinäkuuta 2017 mennessä toimitettujen tuotteiden tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.