380/2017

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (656/2005) 5, 10, 12, 18 ja 20 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 § asetuksessa 774/2014 sekä 12, 18 ja 20 § osaksi asetuksessa 774/2014, seuraavasti:

5 §
Voimankäyttövälineet

Rajavartiolaitoksen voimankäyttövälineitä ovat:

1) henkilökohtaisena virka-aseena siihen soveltuvine patruunoineen lippaallista tai itselataavaa kertatulta ampuvat pistoolit ja revolverit;

2) erityisaseena siihen soveltuvine patruunoineen haulikko ja kertatulta, itselataavaa kertatulta, lippaallista tai vyösyöttöistä kertatulta tai sarjatulta ampuva kivääri, konepistooli tai muu ampuma-ase, sekä muu ampuma-ase, jota käytetään kyynelkaasun tai muun käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavan lamaannuttavan aineen levittämiseen taikka kohdehenkilön patukka-ammuksella tai valo–ääni -ammuksella tilapäisesti toimintakyvyttömäksi tekemiseen;

3) muut ominaisuuksiltaan ja vaikutuksiltaan asianmukaisesti käytettyinä ampuma-asetta lievemmät voimankäyttövälineet.

10 §
Kulkuneuvon pysäyttämisessä noudatettavat yleiset periaatteet

Kulkuneuvon pysäyttämisellä ei saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi ja ottaen erityisesti huomioon sivullisten turvallisuus. Rajavartiolaitos ei saa omalla toiminnallaan aiheuttaa kenellekään tarpeetonta vaaraa. Vaaraa aiheuttavan menettelytavan sijasta tulee harkita vaihtoehtoisia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Kulkuneuvon pysäyttämiseen ei tule lainkaan ryhtyä tilanteessa, jossa se voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden.

Kulkuneuvon pysäyttämiseksi voidaan, jolleivät muut toimenpiteet johda tavoiteltuun lopputulokseen, käyttää voimakeinoja sen mukaan tässä asetuksessa säädetään. Ampuma-aseen käyttämisessä kulkuneuvon pysäyttämisessä on noudatettava, mitä rajavartiolain 35 c §:ssä säädetään ampuma-aseen käytöstä.

12 §
Menetelmät tie- tai maastoliikenteeseen käytettävän kulkuneuvon pysäyttämisessä

Tie- tai maastoliikenteeseen käytettävän kulkuneuvon pysäyttämisessä saadaan käyttää edellä ajamista, estettä, kiilaamista, kiinniajamista, kulkuneuvolla uhkaamista, piikkimattoa, pysäytysverkkoa ja sulkua. Ilma-alusta saadaan käyttää tie- tai maastoliikenteessä olevan kulkuneuvon pysäyttämiseen vain erityisestä syystä.

18 §
Menetelmät vesikulkuneuvon pysäyttämisessä

Vesiliikennelaissa (463/1996) tarkoitetun vesikulkuneuvon pysäyttämisessä saadaan käyttää edellä ajamista, estettä, kiilaamista, kiinniajamista, kulkuneuvolla uhkaamista, pysäytysverkkoa ja sulkua. Ilma- alusta saadaan käyttää vesikulkuneuvon pysäyttämiseen vain erityisestä syystä.

Kiilaamista ei tule käyttää suurilla nopeuksilla liikuttaessa. Vesikulkuneuvojen toisiinsa koskettamista on pyrittävä välttämään. Erityisesti on vältettävä pysäytettävän vesikulkuneuvon esteeseen kiilaamista.

20 §
Ilma-aluksen lähdön estäminen ja kulkuun puuttuminen

Oikeudesta puuttua ilma-aluksen kulkuun säädetään ilmailulain (864/2014) 166 ja 167 §:ssä.

Ilmailulaissa tarkoitetulla lentoasemalla olevan ilma-aluksen pysäyttämiseksi Rajavartiolaitoksen tulee olla yhteydessä ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sopivan menettelytavan löytämiseksi, jos tilanteen kiireellisyys ei sitä estä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.