Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

363/2017

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2017

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 14 §, 16 §:n 11 kohta sekä 35 ja 48 §,

sellaisina kuin niistä ovat 14 ja 35 § asetuksessa 1129/2016 seuraavasti:

14 §
Osastojen kokoonpano

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuksen yksikkö, puolustusyhteistyöyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, talousyksikkö ja turvallisuusyksikkö.

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, kiinteistö- ja ympäristöyksikkö, materiaaliyksikkö ja tietohallintoyksikkö.

16 §
Toimintayksiköiden yleiset tehtävät

Sen lisäksi, mitä jäljempänä säädetään, toimintayksikön tehtävänä on:


11) huolehtia valmiussuunnittelusta ja vastata virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvistä asioista;


35 §
Ministeriön valmiustoiminta

Ministeriön valmiuspäällikkönä on puolustuspoliittisen osaston kansallisen puolustuksen yksikön johtaja. Valmiuspäällikkö johtaa valmiussuunnittelun yhteensovittamista ministeriössä ja hallinnonalalla sekä osallistuu valmiussuunnittelun yhteensovittamiseen valtioneuvostossa.

Ministeriössä on kansliapäällikön asettama valmiustoimikunta, joka avustaa kansliapäällikköä suunnittelemalla, sovittamalla yhteen ja ohjaamalla etukäteisvalmisteluja niin, että puolustushallinto kykenee tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen kaikissa tilanteissa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valmiuspäällikkö ja sihteerinä valmiussihteeri.

Ministeriössä on poikkeuksellisten tilanteiden varalta päivystysjärjestely, johon osallistuvat kansliapäällikön määräämät henkilöt. Päivystysjärjestelyn tarkoituksena on varmistaa ministeriön toimintavalmius poikkeuksellisissa tilanteissa myös virka-ajan ulkopuolella.

48 §
Kansallisen puolustuksen yksikön johtajan ratkaisuvalta

Kansallisen puolustuksen yksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat aluevalvontaa ja virka-apua, jollei asia kuulu ministerin ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2017

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.