310/2017

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (115/2016) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 1067/2016, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä kohden:

alue euroa
Manner-Ahvenanmaa 602,50
tukialueen AB ulkosaaristo 881,00
muu tukialue AB 543,40

12 §
Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristoeuroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue ABeuroa tukialue Ceuroa
emolehmä ja emolehmähieho 553,00 399,50 399,50 173,70
sonni ja härkä 1008,00 451,70 481,50 156,50
teurashieho - 203,30 203,30 -
saaristohieho 552,00 - - -

21 §
Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioiden määrä

Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioita myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
teuraskaritsat ja -kilit 33,80 33,80 33,80 33,80
uuhet 113,00 86,70 53,40 -
kutut 285,00 285,00 285,00 -

25 §
Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

tukialue AB euroa tukialue C euroa
valkuaiskasvit 68,40 68,40
ruis 57,40 57,40
sokerijuurikas 86,60 86,60
tärkkelysperuna 584,20 584,20
avomaanvihannekset 160,80 -


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.